Robert von Kræmer

Robert von Kraemer olja, som finns i ett antal kopior.

Robert von Kraemer som äldre. En oljemålning som också finns i flera kopior.

Robert von Kraemer,

Landshövding i Uppsala.

Född 1791, död 1880.

Robert Fredrik von Kraemer föddes 1791 på Gammelgård, i Tavastehus län i Finland. Han var det sjätte i en skara på sju barn. Hans far Carl Gustaf v. Kraemer var överste i arméns flotta. Det var följaktligen naturligt att hans föräldrar räknade att han hade en framtid som militär, kadettskolan på Karlberg som 15 åring. Han blev officer, löjtnant och major och därefter utsedd till landhövding i Uppsala 1830.


1824 gifte han sig med Maria Charlotta Söderberg, dotter till grosshandlaren Anders Petter Söderberg, ägare till Stenhammars slott utanför Flen. De fick fem barn. I hemmet förekom musik, högläsning, teatertablåer och dans. Charlotta var en god pianist, hon spelade också harpa, dottern Lotten sjöng och dottern Mathilde hade skådespelartalanger. Det var inte ovanligt att dåtidens kulturkändisar, såsom Geijer, Atterbom, Josephson och prinsarna från hovet besökte slottet.


Som landshövding arbetade RvK på att förbättra levnadsförhållandena för länets invånare. Han var ordförande bland annat i drätselkammaren, hamndirektionen, sparbanken, domkyrkoförvaltningen, hushållningssällskapet med mera.


Han förbättrade kommunikationerna i länet. milstenar finns ännu kvar i landskapet med inskriptionen R.v.K – på skämt uttytt till ”Res Varligt Kanalje”! Han var med om att starta en Sparbank i Uppsala för småsparare liksom länsförsäkringsbolaget.


Trädplanteringar uppmuntrades och en plantskola anlades på landshövdingens köksträdgård nedanför slottet. Den plantskolan fanns kvar ända in på 1970-talet.


Hans intresse för skolor och utbildning var stort och tog initiativ till lantbruksinstitutet Ultuna. Sveriges första bondekooperativ startades i Örsundsbro 1850 för att främja böndernas ekonomi. Vi kan fortfarande se ”Kappen” som nu är museum intill bron i Örsundsbro.


Det fanns invändningar att han styrde och ställde för mycket – denne handlingens man. Robert och hans hustru ägde Taxnäs utanför Enköping. RvK lät trycka och bland vänner utdela Mina lefnadsminnen, tecknade år 1866.


Robert von Kræmers födelsehus Gammelgård i Tavastehus, Finland.

En järnbro i Uppsala som lär komma från Robert von Kraemers tid.

Ultuna lantbruksuniversitet bildades på initiativ av RvK.

I Uppsala slott huserade Robert och Charlotta von Kraemer med familj i 30 år.

Robert von Kraemer som yngre.

Ett tidigt fotografti, en daguerrotyp, med Robert von Kraemer som äldre, sittandes och sonen Robert von Kraemer den yngre ståendes. Förmodligen taget runt 1850.

Ett tidigt fotografti av Robert von Kraemer som äldre..

Spår av Robert von Kræmer i Uppsala idag...

Föreningen har medverkat till att få en gata i Uppsala uppkallad efter vår ättling. Vid slottet finns von Kræmers allé.

Både i och utanför Uppsala finns milstenar av den här typen. Det var Robert von Kræmer som lät ställa ut dem. I folkmun tydde man initialerna RvK som "Res varligt, Kanalje!"

Hotell von Kraemer vid von Kræmers allé. Uppkallad efter vår släkting.

Staty/skulptur med betydelsefulla personer från Uppsalas historia, bland annat RvK.