Övrigt


Robert von Kræmers släktförening

Övrigt


I början av 1800-talet fanns bara två broar över Fyrisån i Uppsala, Dombron och Nybron. Den gamla Islandsbron förstördes vid vårflödet i ån 1692. och återuppfördes inte förrän 1841 på von Kræmers initiativ.

Sedan såg han till att en ny gångbro uppfördes som nödhjälpsarbete under missväxtåret 1846 uppströms där tidigare hade legat ett färjeläge; Järnbron, Den ersattes sedan av St. Olofsbron och är nu återuppsatt mellan Linnégatan och St. Johannesgatan.

Träd lät han plantera runt slottet i slottsbacken, i Engelska parken och längs ån där han lät bygga upp och stensätta kajerna.


Vår förening har medverkat till att Robert och hans maka har fått en väg uppkallad efter sig i Uppsala. Von Kræmers allé ligger väster om Akademiska sjukhuset och går från Botaniska trädgården och söder ut till Arkivcentrum och hotell von Kræmer.

När det gäller kommunikationer såg Robert von Kræmer förutom muddringen av ån också till att vägarna förbättrades och att milstolpar av järn sattes upp.

Han skriver i sina minnen att han blev förskräckt när han fick se att hans initialer R.v.K. hade satts med förgyllning på stolparna och därför kände han sig tvungen att betala dem. Man kan fortfarande se dem i landskapet längs gamla vägsträckningar här är en som står  söder om Uppsala slott.

Det finns en anekdot som berättar att en resande som körde överdådigt skulle ha frågat sin skjutsbonde vad bokstäverna R.v.K. betydde. Då svarade bonden knipslugt: ”Jo se det skall låtsas vara en pik åt herrn! – Hur så?! – Det betyder Res vackert Kanalje.”


Minnessten över kung Karl XIV Johan vid Draget

vid Lillsjön invid gränsen mellan Upplands-Bro och Håbo kommuner, inte långt från Bålsta.

.

Minnesstenen står invid den forna skogvaktarbostaden i skogsbrynet ovanför Lillsjöns plantskola vid den äldre vägen i södra kanten av Dragets trafikplats. Vägen var då landsväg = "riksväg" mellan Stockholm och Enköping. Några år senare uttryckte kungen sin glädje över tillkomsten av den vackra nya landsvägen (nuvarande gamla E18) längs Mälarstranden.


Stenen är omtalad i Robert von Kræmers memoarer.Minnessten i Örsundsbro över Robert von Kræmer som restes 26 oktober 1997.

Läs mer om Örsundsbro här.


Under några dagar i juli månad 2017 åkte Karin Alkexanderson med sin sambo P-O i Karins släktspår i Sörmland. Karin har via sin farmors mor Anna de la Gardie adliga anor från ett stort antal slott och herresäten i Sörmland.


Vi besökte denna gång Bergshammar (Fogdö socken), Fiholm (Jäders socken), Häringe (Västerhaninge socken), Nynäs (Bälinge socken, bilden ovan), Tullgarn (Hölö socken) och Tureholm (Trosa landsförsamling).


Vår målsättning var att med egna ögon se spår efter dessa anfädrar. Vi har tagit del av uppgifter som redan funnits kring slott och kyrkor och gör inte anspråk på att ha tagit fram ny kunskap utan det vi gör är att koppla ihop  delar av befintlig historieskrivning med våra anor.


Läs deras berättelse här (31 sidor pdf)