Ultuna


Robert von Kræmers släktförening

Ultuna i Uppsala


Ultuna finns omtalat i skriftliga dokument från 1200-talet. Gården tillhörde då St. Maria kyrka i Östra Aros och kom sedan att tillhöra Uppsala Domkyrka. När all kyrkans jord drogs in av Gustav Vasa kom Ultuna att tillhöra staten och blev 1609 en ny kungsgård.


Vid 1840 års riksdag föreslog Robert von Kraemer att gården skulle upplåtas till ”Allmänt lantbruksinstitut i riket”. Hela statsrådet yttrade sig emot förslaget, men Robert von Kraemer gav inte upp och 1848 kunde lantbruksinstitutet ta emot sina första elever. von Kraemer var ordförande för styrelsen vid lantbruksinstitutet mellan åren 1848 och 1861.


1932 ombildades lantbruksinstitutet till Lantbrukshögskolan och 1977 tillsammans med flera andra högskolor till Lantbruksuniversitetet SLU.


Idag bedrivs här  utbildning främst av agronomer. På Ultuna finns även stor forskningsverksamhet. Förutom Sveriges lantbruksuniversitet finns bland annat Statens veterinärmedicinska anstalt på Ultuna. De första skolorna för högre utbildning inom lantbruksområdet i Sverige var lantbruksinstituten.