Konst


Robert von Kræmers släktförening

Konst


Här samlar vi konst (inklusive skulpturer och statyer) och porträtt

som föreställer personer eller har anknytning till släkten,

men också konst målad eller ritad av släkten.

Vi samlar på båda kategorierna.

Fotografier hittar du under respektive person.


Porträtt i olja av Robert von Kræmer. Målad av Sandberg 1825. År 1919 målades i flera kopior. Denna finns på Armémuséet.

Kopia hos familjen Bratt.

Denna  är i Björn Ringströms ägo.

Charlotta von Kraemer. Olja som gjordes i anslutning till porträttet intill på RvK. Finns ett antal kopior. Denna hos familjen Wahlsten. 

Hemma hos Andreas Lindberg.

Porträtt av Robert von Kræmer som äldre (57 år) Text från Bukowskis som sålde detta ex för något år sedan.

OLOF SÖDERMARK. Olja på duk, signerad och daterad 1848.

"Friherre Robert Fredrik von Kræmer" (1791-1880), landshövding i Uppsala län (1830-1862). Signerad O. Södermark pinxit 1848. Duk 78,5 x 59,5 cm.

Vi ser här den då drygt 57-årige landshövdingen i sin ämbetsmannauniform dekorerad med Kungliga Nordstjärneordens Kommendörskors om halsen. Av större intresse är emellertid det briljanterade riddartecknet av Kungliga Svärdsorden som hänger på bröstet. En person kunde i vissa, sällsynta fall förlänas med en briljanterad orden. Vanligtvis inträffade detta om personen gjort Konungen eller kungafamiljen något personligt. Till skillnad mot de ordinarie ordenstecknen så hade de briljanterade ordenstecknen en särställning, dels var ordenstecknen personlig egendom och behövde inte återsändas till Kungen vid innehavarens död dels skulle innehavaren även bära de lägre graderna trots att en högre tilldelats. Kræmer erhöll sitt briljanterade tecken år 1834. Strax därefter, år 1837, upphöjdes han till friherre.

De olika hedersbetygelserna var i stor utsträckning kopplade till Kræmers insatser som ämbetsman och landshövding. Kræmer var bl a en drivande kraft bakom bildandet av ett bolag för ångbåtsförbindelse med Stockholm för Uppsala, Enköping och Örsundsbro samtidigt som han tillsåg att de allmänna landsvägarna rustades upp samt att en betydande areal mark i länet blev odlingsbar.

I Olof Södermarks porträtt ser vi landshövding Kræmer omgiven av en skrivbordsuppsats med skrivdon vilka signalerar hans yrkesutövning som administratör och ämbetsman. I fonden, genom fönstret, skymtar de välkända silhuetterna av Uppsala slott samt Uppsala domkyrka med Carl Hårlemans tornhuvar från 1700-talet.


Denna oljemålning finns på Katedralsskolan i Uppsala.

Kopior finns på flera ställen, denna hos familjen Ringström.

RvK som yngre.

Skulptur/staty i Uppsala, von Kraemers allé, utanför Arkivcentrum. Fyra personer som betytt mycket för staden finns avbildade, varav Robert von Kræmer är en.

Kolteckning av Charlotta von Kræmer.

Akvareller av Anna Björnström, född De la Gardie. Klicka här så laddar du ner en PowerPoint med alla bilderna.

Förmodligen Charlotta von Kræmer med sonen Gustaf.

Carl Gustaf Stiernwall. Robert von Kræmers morfar från Gammelgård i Finland.

Blyertsteckningar av Anna Björnström, född De la Gardie.

Klicka här så laddar du ner en PowerPoint  med alla bilderna.

Magdalena Björnström, gift med Johan Björnström, mor till Fredrik, Victor och Herman. Född Malmstedt. Kallad Maddy.

Margaretha Stiernwall. Robert von Kræmers mormor, född Tandefeldt från Gammelgård i Finland.

Johanna Fredrika Liedbeck, gift Söderberg.