Gammelgård


Robert von Kræmers släktförening

Gammelgård


Gammelgård i Finland.

Gammelgård i Lampi socken i Tavastland i Finland omskrivs som ett antal gårdar i en by men senare som en sammanhållen gård men med en rad hemman under sig. Gården kom i släkten von Kraemers ägo via hovjunkare Carl Gustav Stjernvall som förvärvade gården på 1700-talet. Han beskrivs som levnadsglad, men dog som 38-åring, hårt skuldsatt. Änkan Margareta Tandefelt (1739-1816) löste situationen och kunde så småningom betala gäldenärerna. Hon överlevde maken med 49 år och blev släktens stormormor. Makarna fick flera barn men sönerna var barnlösa.


En dotter Christina Lovisa Stjernvall (född 1759 död 1809 i Gammelgård) gifte sig 1779 med Carl Gustaf von Kræmer, överste (född 10 november 1738 i Hauho, Finland och död 12 september 1801  i Sveaborg, Finland). De fick åtta barn varav den näst yngste var Robert Fredrik von Kræmer (född 20 augusti 1791 i Gammelgården, Lampis, Finland och död 25 maj 1880 i Uppsala). Han var landshövding i Uppsala. En annan dotter Stjernvall, Margareta Elisabeth gifte sig von Platen och fick också många barn. Dessa var således kusiner till Robert och hans syskon och om deras umgänge på Gammelgård under uppväxten omnämns i RvK:s livsberättelse.


När gamla mormor Tandefelt dog delades Gammelgård och de olika hemmanen upp på barnbarnen då gamla mormor överlevt sina egna barn. Ett av barnbarnen, Fredrik August von Platen, blev ägare till Gammelgård, men dog ogift 1868. Gammelgård köptes då av systersonen generalmajoren Gustav Robert Ehrnrooth med maka.


Jordbruket sköttes då mer modernt, hemmanen sammanfördes och åkermarken sammanfördes och blev mindre splittrad. 1893 överläts gården till sonen, agronomen Alex K. Ehrnroot som bosatte sig där med sin maka. Jordbruket utvecklades ytterligare, liksom djurhållning. Nya byggnader tillkom, bland annat en stenladugård för 90 djur 1894. Vattenledning drogs. Skogsbruket utvecklades med experiment av sådd av tall och gran på svedjad mark. Hustrun Ellen månade om torparna och arbetsfolkets väl och ve (efter henne finns en fond för sjukvård och djurskydd på Gammelgård. Räntorna går till gratis läkarhjälp, mediciner och premier till förtjänstfulla arbetare som värnar djurskydd). Nästa generation Ehrnroot, Gösta blev ägare 1920. Gården elektrifierades och trädgården utvidgades. Många torp blev sina egna.


Den byggnad som i dag är Gammelgård är från slutet av 1800-talet. I det som var byn Gammelgård med flera hemman tätt ihop ligger gårdens ekonomibyggnader i dag. En allé leder till huvudbyggnaden som består av 14 rum och med många porträtt och fotografier av de ovan nämnda ägarna och släktingarna. Det har vi (Karin Alexanderson och Per-Olof Tellander sett med egna ögon i slutet 1990-talet när vi besökte Gammelgård och även träffade Gösta och hans hustru som generöst tog emot oss).


Gammelgård drivs som ett företag sedan 1985 och erbjuder konsultationer i hästsport, etikettkurser för företag och samfund och möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske. Vd är frun i huset: Eva Susanne Ehrnrooth, född Ahlström. 

Hennes man, Henrik Wilhelm Robert Ehrnrooth, född 1960, är ryttare och numera bland annat tränare i hinderritt. Han blev finsk mästare i hinderritt 1991.

https://gammelgard.com/Text: Karin Alexanderson


Uppgifterna är hämtade ur:

Antell, K., Albert de la Chapelle, Neovius, H., Lüchou, N., Nikander, G. & Planting, B. (red.) (1926-1929). Herrgårdar i Finland. D. 3, Satakunda, Österbotten, Tavastland - Savolax, Karelen. Helsingfors, sid. 81-93.

Kræmer, Robert von (1866). Mina lefnadsminnen: tecknade år 1866. Stockholm.