Flen


Robert von Kræmers släktförening, gravar

Flen


Landshövding  Robert De la Gardie.

Hans maka Mathilde, född von Kræmer, dotter till Robert von Kræmer.

Robert von Kræmer, den siste private ägaren till Stenhammars Gods ligger begravd här med sin maka Henriette, född von Holst. Deras dotter, Nina, som bara var 8 år när hon dog, ligger också begravd här. Gravstenarna renoverades 2022, med insamlade medel från föreningens medlemmar samt bidrag från Kung Gustaf Adolfs fond. 

Precis intill finns gravarna för landshövdingen i Linköping, Robert De la Gardie med familj.

Deras två små barn som dog tidigt, Alma och Axel.