Fredrik Björnström

Fredrik Björnström.

Fredrik Björnström

Läkare

Född 1833. Död 1889.

Fredrik Björnström f. 1828 var den tredje brodern i brödraskaran Björnström (vid sidan av Herman och Victor samt Knut som dog ung).


Han gifte sig med Hedda Sievert 1863 och fick två döttrar Elin och Ruth. Hedda dog 1872 i magkräfta. Fredrik gifte om sig med Maria Håkansson - barnlöst.


Elin var sjuklig med symtom på psykisk sjukdom. Möjligen har detta gjort fadern intresserad av psykiska rubbningar.


Medicine doktor anställd vid Uppsala universitet och tillika intendent vid Sätra brunn 1868–78. Överläkare vid Stockholms hospital för sinnessjuka, Konradsberg och professor i psykiatri vid Karolinska institutet.


Såsom hospitalsöverläkare intog Fredrik Björnström en framstående plats. Hans människovänliga och förbindliga väsende gjorde honom omtyckt i vida kretsar och var en av pionjärerna inom svensk psykiatri.Från Wikipedia:


Fredrik Johan Björnström, född 28 april 1833 i Stockholm, död 23 september 1889 på Konradsberg, var en svensk psykiater. Han var bror till Johan Herman Björnström, Victor Björnström och Knut Björnström. Björnström var gift två gånger. I första äktenskapet med Hedvig Björnström, född Siefvert. De fick två barn: Elin Björnström och Ruth Björnström. I andra äktenskapet med Maria Björnström, född Håkansson.


Björnström blev student i Uppsala 1851, företog 1852 och 1856 i botaniskt syfte resor till svenska lappmarkerna samt avlade teoretisk-teologisk examen 1856. Han blev filosofie magister 1857 och ägnade sig därefter åt läkarstudier, blev medicine licentiat 1862 samt 1864 medicine doktor. År 1863 blev han adjunkt i kirurgi och obstetrik vid Uppsala universitet, från 1865 adjunkt i teoretisk och praktisk medicin där.


Han hade en betydande läkarpraktik i Uppsala och var 1868–78 även intendent vid Sätra hälsobrunn, där han införde flera nya kurmetoder. År 1878 utnämndes Björnström till medicinalråd samt 1884 till överläkare vid Stockholms hospital för sinnessjuka på Konradsberg och till e.o. professor i psykiatri vid Karolinska institutet, efter att under två år varit tillförordnad på dessa två befattningar.


Som hospitalsöverläkare intog Björnström en framstående plats. På hans initiativ inrättades 1883 ett boktryckeri på Konradsberg, det första vid svenskt hospital anlagda. Bland hans skrifter kan nämnas Studier i elektroterapi (i Uppsala universitets årsskrift, 1863), en mängd bidrag till Uppsala läkareförenings förhandlingar och till "Hygiea", De psychiatriska systemerna (1877), Respirations- och cirkulationsorganernas auskultation (1878), Sinnessjukdomar och abnorma sinnestillstånd, betraktade hufvudsakligen från rättsmedicinsk synpunkt (1883).Fredrik Björnströms med sin andra hustru Maria.

Fredrik Björnströms med sin hustru i första äktenskapet, Hedvig.