Ebba Viotti

Ebba Viotti.

Ebba Viotti, född Björnström


Född 1879. Död 1959.

Född Björnström 30 sept 1879 i Västerås.

Gick i skola i Stockholm 1895–96.

Gick högre lärarinneseminariet i Stockholm 1899–1901, sept 1903– maj 1904.

Lärare i Visby flickskola sept. 1901– maj 1903. Hon var en lysande lärare enligt Nanna Svartz:s självbiografi "Steg för Steg" 1968.

Skrev examensarbete om användningen av passivum i svenska språket 1904.

Gift med Johannes Viotti 1909. De träffades på en lärarkonferens i Uppsala.

Bott i Uppsala på Gropgränd 2 till 1936, flyttade därefter till Österplan 13, och därifrån till Luthagsesplanaden 21,år 1955.

Död 23 januari 1959.

Skrifter: Uppsats om användning av passivum i svenska språket publicerad i "Språk och stil" 1904 sid. 198–237.

"Hela stadens vän" Uppsats om Anna Björnström f. De la Gardie.