Släktträffar

Robert von Kræmers släktförening

Släktträffar


Hela tjocka släkten (och några andra). Vuxna från vänster: Per-Arne Rönngren, Urban Falk, Tony Kronqvist (skymd), P-O Tellander, Ylva Yngveson, Ninni Wahlsten, Agnetha Hammerin, Björn Ringström,
Anna Wahlsten, Andreas Lindberg, Dan Kronqvist, Mellika Mellani Meluoani, Annika Lindvall,
Mattias Sandström, Karin Giertta, Karin Alexanderson, Catrine Meluoani, Christian Giertta,
Birgitta Nordeman, Roger Alexanderson, Jacob Yngveson och Catarina Ehrenstråle.
Barn, längst fram: Emina Welén och Inaya Hörnqvist. 

Stenhammars slott 2019


Vi genomförde årsmöte och släktträff den 28-29 september. 

Vi bodde på vandrarhemmet Follökna, som ligger utanför Flen. 


Tanken med en tvådagarsträff var att vi skulle få mer tid till att lära känna varandra bättre, vilket är svårt när vi bara haft endags-program tidigare. Det föll i god jord. Alla tyckte det var ett bra upplägg, så vi kommer att göra liknande i framtiden. Några släktingar anslöt andra dagen, då själva årsmötet hölls. På så sätt kunde de som inte kunde vara borta en hel helg också vara med, om än en dag. 


Första dagen ägnades till en del åt lekar, just för att förbättra sammanhållningen.

Tony Kronqvist vår avlägsna släktning från Finland, höll föredrag kallat "Östersjön runt i krämerska fotspår" om von Kraemerska släktens ursprung, anfädrar, platser och historier. Mycket nytt fick vi veta och det var mycket uppskattat.

Därefter lagade vi middag tillsammans (kalvbullar), vilket var mycket trevligt och blev gott. 

Kvällen avslutades med mer släktberättelser och gemen-samma samtal.


Andra dagen blev det årsmöte och därefter besök på både Stenhammars slotts ägor (framför allt kostallarna) och Flens kyrkogård. Några av oss besökte en inskription i ett stenblock, som upptäcktes för bara ett par år sedan. Inskrip-tionen säger: ARvK a. v. 1880. Det tolkas som Anders Robert von Kræmer 1880. Det året tillträdde han som slottsherre på Stenhammar. Bokstäverna "a.v.":s betydelse är ännu ej säkert bestämt. Och varför inskriptionen gjordes just här, nästan mitt i Flen, det vet vi inte heller. Inskriptionen i sköldform finns på Stenhammarsgatan i Flen. 

Follökna vandrarhem. 

Fyra representanter från Fruntimmers-föreningen i Uppsala, som fick följa med. 

Från vänster: Catarina Ehrenstråle, Birgitta Nordeman, Agnetha Hammerin och Karin Alexanderson. Karin är tillika ordförande i Robert von Kræmers släktförening. 

Linköpings slott 2016


Linköpings slott besöktes för ordinarie släktträff.

Landshövdingen tog emot och guidade oss i slottet.

Släktingarana bjöds på både teater och sångframträdande.


Uppsala 2012


Släktmöte med vandring i Robert von Kræmers fotspår.

Djäkneberget 2009


På Djäkneberget i Västerås finns spår av våra förfäder.

Tidigare träffar


2005 Uppsala slott

2002 Stenhammar, Flen, Eskilstuna & Torshälla

Hotell von Kræmer 2014


Föreningen medverkade vid invigningen av hotellet i Uppsala.

I Anders Petter Söderbergs fotspår 2011


Släktmöte med vandring i Stockholm.

Sätra Brunn 2009


Släktmöte med guidning.

Taxnäs 1998Örsundsbro & Taxnäs 2013


Ordinarie släktträff.

Samfundet
De Nio 2010


Ordinarie släktmöte på Samfundet De Nio på Villagatan i Stockholm.

Ultuna 2007


Ordinarie släktmöte.