Hem


von Kræmers

Robert

släktförening

Robert von Kræmer (1791–1880) var en omtyckt och driftig landshövding i Uppsala, vars namn denna släktförening fått. Hustrun Charlotta var lika omtyckt

och umgicks med den tidens kulturkändisar. 

Föreningen håller deras och deras ättlingars minne vid liv.


Helsingfors 2023 i von Kraemers fotspår

Här fick vi professionell guidning.

I september 2023 begav sig 12 st von Kræmerättlingar till Helsingfors på en fyra dagars resa. 

Arrangörer var våra släktingar Tony och Dan Kronqvist. 

Första besöket blev Riddarhuset.

Stora salen med alla vapensköldar. 

Bilden till vänster i mitten: von Kræmerska skölden. 

Bilden till höger: ett blyinfattat fönster med det De la Gardiska vapnet. 

Andra dagen åkte vi kanonslup runt Sveaborg. Det är en kopia av den slup som Carl Gustaf von Kræmer förde befäl över vid salget vid Svensksund 1790. 

Christoffer von Kraemer är släktens nuvarande huvudman, boende i Finland. Han den sista manliga ättlingen efter Carl Gustaf von Kraemer 1758 – 1801 och dennes son Carl Johan 1782 – 1834 (Robert von Kraemers bror). RvK:s gren av ätten är utdöd på den manliga sidan.

Föredrag om
Lotten von Kraemer

På Charlotta-dagen den 12 maj 2023 höll Anna Williams föredrag om Lotten von Kraemer på Uppsala bibliotek.  

Det var ett mycket intressant föredrag som uppskattades stort. 

Anna Williams bok "Diktarhjärtat" om Lotten von Kraemer är mycket läsvärd och rekommenderas varmt!

Efter föreläsningen gick vi till Lottens grav på Gamla kyrkogården där Urban Falk höll ett kort anförande och vi lade ned en bukett med blommor. 

Till salu: Silvergafflar med RvK:s inskription

Vill du köpa sju st silvergafllfar från Robert von Kraemers bröllopsservis? 


3 st märkta ”RvK” 67/68/68 gram styck (1824 silversmed Grönvall)

1st märkt ”RvK” 74 gram (1830 silversmed Grönvall)

1 st märkt ”CLvK” 72 gram (1833 silversmed Hellman)

2 st Silvergafflar ”CLvK” 79 gram styck (1842 silversmed Hellman)


500 kr/st = 3500 kr för alla sju är priset. 

Mejla Andreas Lindberg. Först till kvarn. 

Släktträff 2022


Vart tredje år genomför vi släktträffar = årsmöten. Där emellan anordnar vi träffar när tillfället ges.

Den 17–18 september 2022 träffades vi i Korpegården i Järpås hos Louise och Magnus Carle.
Vi besökte bland annat Varnhems klosterruin och Läckö slott.


Protokoll årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2019-22

Ekonomisk redovisning 2019-22Gravarna i Flen renoverade

Ett stort renoveringsarbete är nu genomfört på Flens kyrkogård, där sex gravvårdar finns. Det är Robert von Kræmer, den siste private ägaren till Stenhammars Gods som ligger begravd här med sin maka Henriette, född von Holst. Deras dotter, Nina, som bara var 8 år när hon dog, ligger också begravd här.

Precis intill finns gravarna för landshövdingen i Linköping, Robert De la Gardie med familj. Hans maka Mathilde, född von Kræmer, dotter till Robert von Kræmer och alltså syster till Robert von kraemer den yngre. De fick två barn som dog i tidig ålder, Alma och Axel. 

Gravarna är rengjorda, där man tagit bort beväxtning som lav. Alla texter är imålade med ny guldfärg. Arbetet är gjort av stenkonservator Svante Nilsson,.


Senaste nytt


Lotten von Kraemer


En ny bok om Lotten von Kraemer har kommit ut på Bonniers. Den är skriven av Anna Wilson, som är ordförande i samfundet De Nio.

På Runeberg finns en del innehållsrikt om familjen Robert von Kraemer, skrivet av John Landquist, bland annat en intressant sammanfattning av Lottens liv, men även livet på Uppsala Slott. Klicka här 


Självbiografi om Lotten von Kraemer

Här kan du läsa en lång artikel publicerad i Idun 1895 om Lotten von Kraemer, som hon skrivit själv. Ladda hem här

Silverkannan funnen!

Denna silverkanna har vi känt till, men inte vetat var den fanns, eller ens om den fanns. Men nu är mysteriet delvis löst. Vi vet var den finns, men inte hela historien. Om detta, bland annat, informerades det om på släktmötet i september 2019. Läs mer här

Björn Ringström avliden

Vi minns Björn som initiativtagare till Robert von Kraemers släktförening och som dess första ordförande. Som barnbarnsbarnbarnsbarn till RvK och hans hustrun var du väl lämpad för uppgiften. Vi har uppskattat din kunskap och ditt engagemang för att ge landshövdingeparet Robert och Charlotte von Kraemer den uppmärksamhet de förtjänar till gagn för invånarna i Uppsala, släkt och vänner. Tack Björn för din generositet och alltid korrekta uppträdande. Vila i frid.

Karin Alexanderson

Om oss


Styrelse, stadgar, protokoll

och von Kræmer-golfen.

Klicka här

Släktträffar


Träffar vi har gjort

och kommande träffar.

Klicka här

Personer


Bilder och texter

om våra ättlingar.

Klicka här

Litteratur


Skrifter om släktingar

och skrifter av släktingar.

Klicka här

Övrigt


Byggnader, konst, släktklenoder, traditioner, brev och telegram.

Klicka här

GDPR


Även vår förening månar om er medlemmar och er integritet.

Därför finns en integritetspolicy som du kan läsa om här. Klicka här (Worddokument)

Gravar


Här finns de kända gravar

med ättlingar vi har hittat.

Klicka här