Victor Björnströms brev


Robert von Kræmers släktförening

Brev och telegram


Victor Björnström


Det finns en rik flora av brev och telegram till och från

kyrkoherden Victor Björnström. Ett brev nedan är vidarebefordrat till Lysekil, där han hade sommarställe. Intressant att notera är att det inte behövdes någon närmare adress än "Lysekil". Alla visste säkert var kyrkoherden bodde.