Johannes Viotti

Johannes Viotti


Född 1871. Död 1954.

Gift med Ebba, född Björnström.

Född 24 juni 1871 i Norra Råda.

Studentexamen vid läroverket i Karlstad 1891.

Teol kand 1902.

Provår vid Norra Latin i Stockholm.

Lärare i Uppsala 1904–1905.

Lärare på läroverket i Västerås i filosofi och kristendom 1905–1920 samt inspektor vid flickläroverket i Västerås och medlem av domkapitlet

Gift med Ebba Björnström 1909.

Disputerade 1910. Avhandling om "Kristus och Anden".

Prebendekyrkoherde i Badelunda i Västerås.

Lektor vid Seminariet i Uppsala 1920–1936 samt även vid Fjellstedtska.

Inspektor vid Lindska skolan.

Död 27 dec. 1954.

Skrifter: Kristus och Anden. Doktorsavhandling 1917.

"Några barndomsminnen från Norra Råda prästgård" uppsats i "Från gamla prästhem i Värmland och på Dal" 1930.

"Griftetal vid Maria Viottis jordfästning i Norra Råda 1939" I Karlstads stifts julbok 1939.