Johan Björnström

Johan Björnström.

johan Björnström

Assessor

Född 1799. Död 1869.

De tre bröderna Viktor, Fredrik och Herman Björnström (en fjärde son Knut dog endast ett år gammal) var söner till assessor Johan Björnström född 1799 i Strängnäs och hans maka (gift 1830) Magdalena Christina född Malmstedt (1806-1881).


Johan blev student de 16 oktober 1819 vid Uppsala universitet, avlade hovrättsexamen 1820, auskultant Svea hovrätt, e o kanslist kammarrätten 1822 i Stockholm, kanslist och assessor 1831, notarie 1837, pronotarie 1844.


Slutade 1864. I samband härmed flyttade makarna till Uppsala. Troligen därför att alla tre sönerna då bodde i Uppsala. Johan dog 1869.


Båda sönerna Fredrik och Herman blev änkemän 1872 respektive 1875 med vardera två små barn. Johan är begravd på Uppsala kyrkogård med maka. Här vilar även Fredriks första hustru.