Silvåkra


Robert von Kræmers släktförening

Silvåkra


Silvåkra herrgård från framsidan.

Silvåkra är en by men också en herrgård i Silvåkra socken i Lunds kommun, Skåne län. Den byggdes 1803-1807 som änkesäte åt friherrinnan Sofia Ramel, född Beck-Friis. Marken hade tidigare förvärvats av fadern Hans Ramel som testamenterade egendomen till dottern Sofia. Om gårdens äldre historia finns inte många uppgifter men det ska enligt tradition ha legat en huvudgård norr om kyrkan.


1849 köptes Silvåkra av greve Robert De la Gardie, sedermera landshövding i Malmöhus län. Här bosatte han sig med sin hustru Mathilde von Kraemer som han hade träffat i Uppsala och gfite sig där i domkyrkan 1850.  På Silvåkra verkar familjen haft en lycklig tida, även om Mathilde lär ha saknat sina möjligheter till att utveckla sin skådespelarbegåvning.


Här fick de alla sina sju barn och uppväxten på Silvåkra finns beskriven av dottern Anna de la Gardie (1932). Anna gifte sig med Herman Björnström, domprost i Västerås.


Robert blev riksdagsman och sedermera landshövding i Östergötland vilket gjorde att hela familjen flyttade från Silvåkra till Linköpings slott omkring 1867. Under tiden i Skåne besökte de ofta Mathildes föräldrar på Stenhammars slott.


Gården Silvåkra blev år 1904 till största delen utstyckad och köptes 1909 av friherrinnan Olga Wrangel von Brehmer, f. Lang (död år 1947), genom arv, 1948, sonen Hans Jurgen Wrangel von Brehmer. 1958 såldes gården åter och ny ägare blev Axel Gösta von Friesendorff född 1903. Pansarregementet P 7 behövde utöka övningsfältet, vilket gjort att gården fått avstå en del av sin areal till försvaret.
Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Silv%C3%A5kra_g%C3%A5rd hämtad 2018-04-09


Björnström, Anna. Silvåkraberättelsen – om sina barndomsår på Silvåkra i Skåne på 1850-talet. Privat.


Landshövdingskorna på Linköpings slott under ett sekel. (1955). [Linköping]: [H. Carlsons bokh.]. I ett kapitel beskriver Karin Lagerfelt, född Sparre, Mathilde De la Gardie f. von Kraemer landshövdingehustru 1867 – 1901.