Västerås


Robert von Kræmers släktförening, gravar

Västerås


Östra kyrkogården, Västerås


Här finns fem gravplatser med anknytning till släkten:


1. Domprosten Johan Herman Björnströms familjegrav


2. Björkman/Björnströms familjegrav


3. Magnus Adlercreutz familjegrav


4. Karl och Anna Alexandersons familjegrav


5. Fjellman (Georg Björnström var gift med Ruth Fjellman) Ej med på kartan.Domprosten Herman Björnströms grav. Här vilar han med sin maka Anna De la Gardie och två av barnen Knut (och hans maka Emy) och Ellen.

Domprosten Herman Björnströms son Axel vilar här tillsammans med sin hustru Ebba, född Björkman,  i hennes föräldras familjegrav. Här är också följande begravda: Herman Björnström (son till Axel och Ebba), dottern Camilla Lindberg, hennes make Börje och deras son Tomas. Ebbas två systrar Markit och Märta-Lisa är också begravda här, samt Ebbas dotter Gunilla och man Gustaf Adolf. Märta-Lisas första man Allan Broström ligger också här, samt systrarna Björkmans föräldrar Ernst och Märta Björkman.

Familjen Alexandersons familjegrav. Karl och Anna (dotter till domprosten Herman Björnström) ligger begravda här. Deras barn Håkan, makan  Rita och deras son Bertil. Kerstin Alexanderson (sonen Gunnars första fru) och deras dotter Ebba, gift Rehn.

Magnus Adlercreutz var gift med Hedda och detta är deras familjegrav. Sonen Axel Adlercreutz (Acki) vilar här med makan Margareta (Majta), som var född Alexanderson (dotter till Karl och Anna Alexanderson). Här vilar också Acki och Majtas son Magnus och Gudrun, som var gift med Acki och Majtas andra son Björn. En Magnus till, var gift med Katarina Adlercreutz.

Fjellmans familjegrav. Georg Björnström var gift med Ruth, vars föräldrar Maths och Maj Fjellaman ligger begravda här. Även hennes farfar och farmor ligger begravda här.

Georg Björnström var domprosten Hermans äldsta barn i äktenskapet med Hedda. Ruth Björnström hans hustru.

Georg och Ruths son Jan Björnström.