Om oss

Robert von Kræmers släktförening

Om oss

Styrelsen


Karin Alexanderson är ordförande och vår expert på historien och ättlingarna. Hennes man P-O hjälper till med släktforskningen.


Ylva Yngveson är kassör.


Andreas Lindberg är sekreterare och sköter denna hemsida.


Ninni Wahlsten och Johannes Ringström är ledamöter. 


En plats är vakant. 


Valberedningens ordförande är Anna Wahlsten. 

Det här gör vi


Släktföreningen har till ändamål:

  • att verka för sammanhållning inom släkten,
  • att utföra forskning i släktens historia samt
  • att föra släktregister
  • att handha frågor av gemensamt intresse för släkten


Vi anordnar släktmöten och släktträffar. Vart tredje år är det släktmöte (motsvarar årsmöte).

Läs mer under släktträffar.Så gör vi


Styrelsen har organiserat och fördelat ansvarsområden under följande rubriker:


Styrelsen träffas två gånger om året och arbetar med dessa ansvarsområden. de finns även att läsa om på denna hemsida.

Om du kan tänka dig att vara med i arbetet så är du välkommen.

Hör av dig till styrelsens sekreterare.


Släktträffar


Vart tredje år håller vi årsmöte, ofta på en plats med anknytning till släktens historia.

Klicka här för att se var vi har varit.

Stadgar


Stadgarna är omarbetade. Den senaste versionen klubbades på Årsmötet 2019. 

Läs de nya stadgarna här.

von Kræmer-golfen


En solig dag i början av september brukar von Kræmer-golfen gå av stapeln.


GDPR


Föreningen följer reglerna för att hantera person-uppgifter. Med anledning av den nya Dataskydds-förordningen (GDPR) som trädde i kraft 2018 har vi tagit fram en integritetspolicy, som finns att läsa här (Worddokument).

Bli medlem


Medlem kan vara varje myndig person som har släktskap i rakt nedstigande led med Robert von Kræmer d.ä. och har betalat årsavgift eller den som är gift med eller sammanbor med sådan person. Medlem kan också vara den som har anknytning till medlem. Styrelsen avgör om du kan vara medlem.

Medlemskap ett år: 100 kr

Medlemskap två år: 200 kr

Betala in på bankgiro nr 258-8093


Kontakt


Vi vill gärna ha kontakt med släkten och andra intresserade.

Är det något du vill fråga om?

Vill du hjäpa till med vårt arbete?

Har du information om personer eller saker?

Hör av dig, vi svarar så snart vi kan.

Om du inte får formuläret att fungera, eller om du vill bifoga något,  skicka ett mejl till: info@vonkraemer.se


Om du vill kontakta vår ordförande, Karin Alexanderson, skicka ett mejl till: kaxan87@gmail.com