Skallsjö

Skallsjö


Robert von Kræmers släktförening, gravar

Skallsjö kyrkogård


Rurik Holm 1877–1947

Maria ”Miran” (Marja) Holm (Persson) född Björnström 1885–1942


Grav nr: Kv 7 - 31

Gravbrev: Christian Giertta, Moana Söderlund, Monica Berndtsson

Skötsel: evinnerlig

Behov: Inget direkt