Gravar


Robert von Kræmers släktförening

Gravar


Vi vill att gravarna ska hållas i bra skick


Föreningen har som särskild uppgift att dokumentera och se över de gravar som finns.

Vi har för ändamålet upprättat en särskild gravfond.


Här finns en förteckning över de gravar vi har inventerat.